12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Berettyóújfalu
www.berettyoujfalu.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Muraközi István E-mail: bujfpmhi@t-online.hu
 Telefon: +36 54 505-450 Fax: +36 54 505-440
Liečebné kúpele

 Liečebné kúpele
Zvláą» pozorne sledovaná oblas» jedinečných vodných a minerálnych daností Maďarsko. Nádherné prostredie, komfort, dokonalá hygiena, zotavujúce a osvieľujúce kúry, terapie pre vąetky vekové kategórie.
 

Bihar Termálliget Strand- és Termálfürdő

Telefón: +36-54 400-130
Adresa: 4100 Berettyóújfalu, Népliget u.
Link: termalliget.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner