12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Tiszabercel
www.tiszabercel.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Szántó Zsolt E-mail: info@tiszabercel.hu
 Telefon: +36-42-204-388 Fax: +36-42-204-000
Stála výstava

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Bessenyei György Emlékház, Tiszabercel

Telefón: +36 20 570 0284
Kapcsolattartó személy: Kocsis Józsefné
Adresa: Tiszabercel, Bessenyei u. 6.
Link: www.tiszabercel.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner