12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Marcali
www.marcali.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: DR. SÜTŐ LÁSZLÓ E-mail: polghiv@marcaliph.hu
 Telefon: 0036-85-501-000 Fax: 0036-85-501-055
Stála výstava

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Bernáth Galéria - Marcali

Telefón: +36-85 510 448
Adresa: Marcali, Kossuth Lajos u. 25.
Link: www.muvhaz-marcali.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner