12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Mátranovák
www.matranovak.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Bodor Ernőné E-mail: hivatal@matranovak.hu
 Telefon: +36-32 363-357 Fax: +36-32 363-419
Ubytovanie

 Ubytovanie
 

Berek Fogadó - Mátranovák

Telefón: +36-32-363-900
Adresa: 3143 Mátranovák, Szabadság út 9.
Link: berekfogado.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner