12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Felsőlajos
www.felsolajos.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Juhász Gyula E-mail: felsolajos@felsolajos.hu
 Telefon: +36-76/356-949 Fax: +36-76/555-099
Vidiecky turizmus

 Vidiecky turizmus
Tradícia, naplnený ľivot. Vďaka pokojnému a priateµskému prostrediu dediny môľeme načerpa» energiu a dovoli» oddýchnu» naąim myąlienkam. Spoznajte atmosféru kaľdého regiónu!
 

Bende-Tanya - Felsőlajos

Telefón: +36-76/704-375
Kapcsolattartó személy: Bende Ute
Adresa: 6055 Felsőlajos, Közös 205.
Link: www.bende-tanya.de

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner