12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Dunaszeg
www.dunaszeg.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: BABOS ATTILA E-mail: dunaszeg@dunaszeg.hu
 Telefon: +36-96-352-012 Fax: +36-96-352-012
Stála výstava

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Belső égésű stabilmotorok gyűjteménye

Telefón: +3696 352-012; +3620 925-7480
Adresa: 9174 Dunaszeg
Link: www.dunaszeg.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner