12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Belezna
www.belezna.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Bődör István E-mail: belezna@externet.hu
 Telefon: +36-93-377-101 Fax: +36-93-377-101
Kostol,    Pamätník

 Kostol
 

Római katolikus templom - Belezna

Adresa: 8855 Belezna
Link: www.belezna.hu

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

I. II. világháborús emlékmű - Belezna

Adresa: 8855 Belezna,Szabadság tér

 

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner