12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Baranyajenő
 
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Balogh Csaba E-mail: jegyzo.baranyajeno@baranya.hu
 Telefon: +36-72 454-101 Fax:  
Hrnčiarstvo,    Kostol

 Hrnčiarstvo
Očakávame Vás s prezentáciou rozličných foriem a umeleckým bohatstvom ojedinelých nádob a okrasných predmetov náąho µudového umenia. Môľete pozorova» pradávne hrnčiarske techniky a ozdoby. Naąe produkty si môľete zakúpi» nielen na okrasu bytu, ale aj na denné pouľívanie.
 

Perhács Eszter kermaikus műhelye

Telefón: +36-72/454-114
Adresa: Baranyajenő, Béke u. 14/a.

 Kostol
 

Szűz Mária Római katolikus templom - Baranyajenő

Telefón: +36-72/454-121
Adresa: 7384 Baranyajenő, Várhegy
Kapcsolattartó személy: Baranyaszentgyörgyi plébánia
Link: www.sasd.hu/plebania/cimbaranyajeno.html


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner