12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Old
oldkozseg.mindenkilapja.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Baski László E-mail:
 Telefon: +36-72 379-422 Fax: +36-72 379-422
Vodopád

 Vodopád
Zvláą» pozoruhodná oblas» jedinečných vodných daností Maďarsko. Z prírodných prameňov napájaná ojedinelos». Park osadený lavičkami prináąa úplný relax, ponúka Vám krásne prostredie pre oddych myąlienok a pre znovu naplnenie energiou.
 

Baksay Sándor Református Ifjúsági Szállás - Old

Telefón: +36-72/47 40 48
Kapcsolattartó személy: Kovács László lelkipásztor
Adresa: Old
Link: www.baksayszallashely.ref.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner