12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Mezőtúr
www.mezotur.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Herczeg Zsolt E-mail: pmh@mezotur.hu
 Telefon: 0036-56-551-900 Fax: 0036-56-350-971
Hrnčiarstvo

 Hrnčiarstvo
Očakávame Vás s prezentáciou rozličných foriem a umeleckým bohatstvom ojedinelých nádob a okrasných predmetov náąho µudového umenia. Môľete pozorova» pradávne hrnčiarske techniky a ozdoby. Naąe produkty si môľete zakúpi» nielen na okrasu bytu, ale aj na denné pouľívanie.
 

Badár-emlékszoba és fazekas alkotóház - Mezőtúr

Telefón: 0036 56 550-637
Adresa: Mezőtúr, Sugár u. 28.

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner