12:88:00
    żywiciel: Miasto listy widok
 Dom
 Szukaj Sight
 Zakwaterowanie Szukaj
 Searching events
 Galeria zdjęć


Bőcs
www.bocskozseg.hu
Witamy miłych odwiedzajacych!

Mamy nadzieję, że spędzony u nas czas oznaczać będzie dla Państwa przyjemny wypoczynek i wiele przepięknych przeżyć. Pracujemy nad tym, aby godnie przepięknych okolic nasze usługi od czasu do czasu przywołały Państwa wspomnienia i abysmy czym prędzej mogli Państwa znowu goscić. Zapraszamy do nas!
 Burmistrz: Nagy László Győző E-mail: pomhibocs@caracom.hu
 Telefon: +36-46-318-216 Fax: +36-46-318-009
Deptak, obraz miasta,    ko¶ciół,    Zabytki,    Zbiory etnograficzne

 Deptak, obraz miasta
 

Bőcs település

Adres: Bőcs
Link: www.bocs.hu

 ko¶ciół
 

Református templom - Bőcs

Adres: 3574 Bőcs, Hősök tere 16.
Link: www.bocs.hu
Telefon: +36-46-528-262

 Zabytki
Czę¶ć naszej historii. Pokazuje jako przykład przeszło¶ć naszych przodków i jej posłanie dla teraĽniejszo¶ci. Oddajmy jej cze¶ć.
 

Hajdú szobor - Bőcs

Adres: Bőcs
Link: www.bocs.hu

 Zbiory etnograficzne
Pokazanie etnograficznych warto¶ci, przekazywanie tradycji i posłania z przeszło¶ci staje się przedmiotem specjalnej troski. Nasze zbiory czekaj± na zainteresowanych i etnografów.
 

Tájház Bőcs

Adres: 3574 Bőcs Rákóczi út. 25.
Link: www.bocskozseg.hu
Telefon: +36-46 318-183
Fax: +36-46 318-183


Web site design - Softwinner
Web site design - Softwinner