12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Bükkszentkereszt
www.bukkszentkereszt.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Jámbor Flórián E-mail: bukkszentkereszt.hivatal@gmail.com
 Telefon: +36-46 390-120 Fax: +36-46 390-305
Bioprodukt,    ezoteryczne miejsce, Ezoteryka,    jedáleň,    Kostol,    Múzeum,    Národopisná zbierka,    Pamätník,    programov a akcií,    Ubytovanie,    Vidiecky turizmus,    Vodopád,    Vyhliadková veľa,    Vyzdvihnuté podnikania,    ©peciálne ponuky v Maďarsku

 Vyhliadková veľa
V nádhernom prírodnom prostredí, sa nám naskytá jedinečná panoráma krajiny. V spojení s malou prechádzkou na Vás čaká nezabudnuteµný výhµad.
 

Bükkszentkereszti Kilátó

Adresa: Bükkszentkereszt, külterület Kis-Dél tető
Link: www.bukkszentkereszt.hu

 Národopisná zbierka
Prezentácia národopisných hodnôt, na odovzdávanie odkazov minulosti a tradícií sa tu kladie neobyčajný dôraz. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Naąa zbierka srdečne očakáva záujemcov a národopiscov.
 

Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény - Bükkszentkereszt

Adresa: 3557 Bükkszentkereszt, Széchenyi u. 2.
Link: www.bukkszentkereszt.hu
Telefón: +36-46 390-120
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro

 Vyzdvihnuté podnikania
 

Mária Kövek Pihenő

Adresa: 3557 Bükkszentkereszt, Dorongósi u. 97.
Link: www.bukkszentkereszt.hu

 Ubytovanie
 

Privát Fogadó étterem - Bükkszentkereszt

Adresa: 3557 Bükkszentkereszt, Erdészkert út 5.
Link: odon.bukkszentkereszt.com
Telefón: +36-46-390-095,+36-30-478-7071
Fax: +36-46-349-256
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Kapcsolattartó személy: Győri JózsefÓdon Panzió   Info

Adresa: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth ut 13
Link: odon.bukkszentkereszt.com
Telefón: +36-30 4787071
Fax: +36-46 349 256
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Kapcsolattartó személy: Győri József

 ©peciálne ponuky v Maďarsku
Známi domáci a zahraničný umelci nám vyčarujú obdivuhodnú náladu.Ferenc Lehár: Wesoła wdówka, Kraina u¶miechu, Hrabina Marica, Jenő Haszka: Ksi±żę Bob, mł. Johann Strauss: Zemsta nietoperza, Baron cygański, Béla Zerkovitz: Pocałunek kobiety, Szirmai Albert: Magnat Michał.
 

SZÉP kártya elfogadóhelyek Bükkszentkereszt

Adresa: 3557 Bükkszentkereszt
Link: www.szeporszag.hu/Bükkszentkereszt.telepules

 Kostol
 

Római Katolikus Templom - Bükkszentkereszt

Adresa: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 23.
Link: www.bukkszentkereszt.hu
Telefón: +36-46 390-145

 ezoteryczne miejsce, Ezoteryka
Výborná znalos» anatómie v sluľbách liečenia. Ponúkame pomoc naąich významných odborníkov na zníľenie dlho trvajúcich tupých pocitov bolesti z vykĺbenia a z kŕčov.
 

Boldogasszony köve - Bükkszentkereszt

Adresa: Bükkszentkereszt, külterület
Link: www.bukkszentkereszt.hu

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Milleniumi Emlékmű - Bükkszentkereszt

Adresa: Bükkszentkereszt
Link: www.bukkszentkereszt.huIV. Béla emlékmű Bükkszentkereszt

Adresa: Bükkszentkereszt
Link: www.bukkszentkereszt.hu

 Múzeum
 

Bükki Üveghuták Kiállítóhely és Üvegműves Ház

Adresa: Bükkszentkereszt, Őz u. 2.
Link: www.bukkszentkereszt.hu

 Bioprodukt
 

Gyógynövényház és gyógynövénykert

Adresa: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 33.
Link: gyorgytea.hu
Telefón: +36-46 390-278
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Kapcsolattartó személy: Gyuri bácsi

 programov a akcií
 

XII. Bükkszentkereszti Gyógynövénynapok 2017

Adresa: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 33.
Link: gyorgytea.hu/x-gyogynovenynapok
Telefón: +36-46 390-278
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaroBükkszentkereszti Veterán Hegyi Felfutó

Adresa: Bükkszentkereszt
Link: www.bukkszentkereszt.hu
Telefón: +36-46 390-120
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Kapcsolattartó személy: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata
Mikortól: 2018-05-27
Meddig: 2018-05-27Bükkszentkereszti Gombanapok 2018

Adresa: Bükkszentkereszt, több helyszínen
Link: www.bukkszentkereszt.hu
Telefón: +36-46 390-120
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Kapcsolattartó személy: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata
Mikortól: 2018-10-06
Meddig: 2018-10-07

 jedáleň
 

Privát Fogadó Étterem - Bükkszentkereszt

Adresa: 3557 Bükkszentkereszt, Erdészkert út 5.
Link: odon.bukkszentkereszt.com
Telefón: +36-46-390-095,+36-30-478-7071
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Kapcsolattartó személy: Győri József
Fax: +36-46-349-256

 Vidiecky turizmus
Tradícia, naplnený ľivot. Vďaka pokojnému a priateµskému prostrediu dediny môľeme načerpa» energiu a dovoli» oddýchnu» naąim myąlienkam. Spoznajte atmosféru kaľdého regiónu!
 

Ódon Panzió - Bükkszentkereszt

Adresa: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 13.
Link: odon.bukkszentkereszt.com
Telefón: +36-46-390-095,+36-30-478-7071
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Kapcsolattartó személy: Győri József
Fax: +36-46-349-256

 Vodopád
Zvláą» pozoruhodná oblas» jedinečných vodných daností Maďarsko. Z prírodných prameňov napájaná ojedinelos». Park osadený lavičkami prináąa úplný relax, ponúka Vám krásne prostredie pre oddych myąlienok a pre znovu naplnenie energiou.
 

Bükkszentkereszti Ifjúsági tábor

Adresa: 3557 Bükkszentkereszt, Völgy út,
Link: www.bükkszentkereszt.hu
Telefón: +36-30 738-3909
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner