12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Bükkszék
www.bukkszek.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Sági Ferenc E-mail: bukkszek@bukkszek.hu
 Telefon: +36-36 361-013 Fax: +36-36 361-013
Vodopád

 Vodopád
Zvláą» pozoruhodná oblas» jedinečných vodných daností Maďarsko. Z prírodných prameňov napájaná ojedinelos». Park osadený lavičkami prináąa úplný relax, ponúka Vám krásne prostredie pre oddych myąlienok a pre znovu naplnenie energiou.
 

Bükkszéki Ifjúsági Tábor

Telefón: +36-30 511-0670
Fax: +36-36 361-013
Adresa: 3335 Bükkszék, Arany János u. 12.
Link: www.bukkszek.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner