12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Bük
www.buk.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Dr. Németh Sándor E-mail: buk@t-online.hu
 Telefon: +36-94 358-006 Fax: +36-94 358-525
Liečebné kúpele

 Liečebné kúpele
Zvláą» pozorne sledovaná oblas» jedinečných vodných a minerálnych daností Maďarsko. Nádherné prostredie, komfort, dokonalá hygiena, zotavujúce a osvieľujúce kúry, terapie pre vąetky vekové kategórie.
 

Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum

Telefón: 0036-94 558 080
Fax: 0036-94 358-023
Adresa: 9740 Bükfürdő, Termál krt. 2.
Link: bukfurdo.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner