12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Búcsúszentlászló
www.bucsuszentlaszlo.koznet.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: MOLNÁR GYULA E-mail: pm.bsztl@telehaz.hu
 Telefon: +36-92-562-020 Fax: +36-92-352-023
Internet,    Kostol,    Modlitebňa,    Pamätník,    Prameň,    Sakrálne umenie,    Súčasné maďarský umenie

 Modlitebňa
 

Kálváriakápolna Bucsuszentlászló

Telefón: +36-92 362-018
Adresa: 8925 Búcsúszentlászló, Arany János u. 12.
Link: www.bucsuszentlaszlo.koznet.hu

 Prameň
Prírodný prameň. Zvláą» pozorne sledovaná oblas» jedinečných minerálnych daností Maďarsko. Príjemný výlet pre celú rodinu.
 

Szent László forrás Bucsuszentlászló

Adresa: Bucsuszentlászló
Link: www.bucsuszentlaszlo.koznet.hu

 Kostol
 

Ferences kegytemplom - Bucsuszentlászló

Adresa: 8925 Búcsúszentlászló, Arany János u. 15.
Link: www.bucsuszentlaszlo.koznet.hu
Telefón: +36-92 362-018

 Internet
 

Bucsúszentlászlói Szivárvány Faluház-Teleház

Adresa: 8925 Bucsúszentlászló, Petőfi u. 2.
Link: www.bucsuszentlaszlo.koznet.hu
Telefón: +36-92-562-015
Fax: +36-92-562-015


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner