12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Bódvarákó
bodvarako.lapunk.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Képes László E-mail: jegyzo@bodvaszilas.koznet.hu
 Telefon: +36-48 455-001 Fax: +36-48 455-001
Chránená ojedinelos»,    Individuálna zriedavos»,    Jaskyňa,    Korzo, vzhµad mesta,    Kostol,    Pamätník,    Rybník,    Vidiecky turizmus

 Jaskyňa
Pozoruhodnosti: kvaple, jaskynné pramene, jazierka, kriątále, vápencové výtvory, jaskynné siene, pozostatky praveku. Značená a udrľiavaná trasa – nezabudnuteµný záľitok a neobyčajná atmosféra.
 

Rákóczi-barlang

Telefón: +36-48-503-000
Fax: +36-48-503-002
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Adresa: 3764 Bódvarákó, Esztramos-hegy
Link: anp.nemzetipark.gov.hu

 Korzo, vzhµad mesta
 

Bódvarákó település

Adresa: 3764 Bódvarákó,

 Chránená ojedinelos»
Chránený prírodný skvost Maďarsko. Jeho výskyt vyľaduje výnimočnú starostlivos» a pozornos». Prosíme, ochraňujte ho aj Vy.
 

Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet

Adresa: Bódvarákó,

 
 Kostol
 

Római katolikus templom és kolostor - Bódvarákó

Adresa: 3764 Bódvarákó, Szabadság u.
Telefón:Görög katolikus templom - Bódvarákó

Adresa: 3764 Bódvarákó, Esztramos u. 6.
Telefón: +36-48 454-137
Link: bodvarako.lapunk.hu

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

1848-49-es szabadságharc obeliszkje

Adresa: Bódvarákó,

 


Rákóczi-ház Bódvarákó

Adresa: Bódvarákó,

 


Rabi Isajah Steiner lakóháza és sírja

Adresa: Bódvarákó,

 
 Rybník
Vynikajúce prírodné prostredie, nekonečne pokojné okolie a v rybách bohaté vodné plochy očakávajú milovníkov rybolovu.
 

Bodrog folyó

Adresa: Bódvarákó,

 Vidiecky turizmus
Tradícia, naplnený ľivot. Vďaka pokojnému a priateµskému prostrediu dediny môľeme načerpa» energiu a dovoli» oddýchnu» naąim myąlienkam. Spoznajte atmosféru kaľdého regiónu!
 

Árpád Vendégház Bódvarákó

Adresa: 3764 Bódvarákó, Szabadság utca 73.
Telefón: +36-48 454-213
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Link: www.arpadvendeghaz.hu


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner