12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Súr
www.sur.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: SÓGORKA MIKLÓS E-mail: info@sur.hu
 Telefon: +36-34-375-033 Fax:
Vodopád

 Vodopád
Zvláą» pozoruhodná oblas» jedinečných vodných daností Maďarsko. Z prírodných prameňov napájaná ojedinelos». Park osadený lavičkami prináąa úplný relax, ponúka Vám krásne prostredie pre oddych myąlienok a pre znovu naplnenie energiou.
 

Békesség Szigete Hitmélyítő Tábor - Súr

Telefón: +36-20 / 512-4158
Kapcsolattartó személy: Kulisek Tamás
Adresa: 2889 Súr, Csatkai u. 8.
Link: www.tabor.apostoli.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner