12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Rétság
www.retsag.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Mezőfi Zoltán E-mail: hivatal@retsag.hu
 Telefon: +36-35 550-100 Fax: +36-35 350-712
jedáleň

 jedáleň
 

Anna Étterem - Rétság

Telefón: +36-35 350-634
Adresa: 2651 Rétság, Nagyparkoló 4-5.

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner