12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Nagyhalász
web.nagyhalasz.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Molnár Róbert András E-mail: hivatal@nagyhalasz.hu
 Telefon: +36-42 526-000 Fax: +36-42 202-703
Známa osobnos»

 Známa osobnos»
 

Anóka Eszter [álnév; családnév: Horváth Katalin]

Adresa: 4485 Nagyhalász,

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner