12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Alsószölnök
www.alsoszolnok.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: MONEK ZSOLT E-mail: info@alsoszolnokkorjegyzoseg.t-online.hu
 Telefon: +36-94-534-008 Fax: +36-91-534-006
Individuálna zriedavos»,    Korzo, vzhµad mesta,    Kostol,    Národný park,    Národopisná zbierka,    Pamätník,    Rybník

 Národopisná zbierka
Prezentácia národopisných hodnôt, na odovzdávanie odkazov minulosti a tradícií sa tu kladie neobyčajný dôraz. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Naąa zbierka srdečne očakáva záujemcov a národopiscov.
 

Bognárház, tájház Alsószölnök

Telefón: +36-30 973-1208
Kapcsolattartó személy: Monek Zsolt, polgármester
Adresa: 9983 Alsószölnök, Fő út 38
Link: www.alsoszolnok.hu

 Korzo, vzhµad mesta
 

Alsószölnök település

Adresa: 9983 Alsószölnök,
Link: www.alsoszolnok.hu

 Kostol
 

Nagyboldogasszony templom - Alsószölnök

Adresa: 9983 Alsószölnök,
Link: www.alsoszolnok.hu

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Szent Flórián szobra - Alsószölnök

Adresa: 9983 Alsószölnök,
Link: www.alsoszolnok.huFaragott Mária-szobor - Alsószölnök

Adresa: 9983 Alsószölnök,
Link: www.alsoszolnok.huI. világháborús emlékmű - Alsószölnök

Adresa: 9983 Alsószölnök,
Link: www.alsoszolnok.hu

 Národný park
Ojedinelá prírodná scenéria a fauna, čas» svetového dedičstva. Zvláą» chránený skvost Maďarsko vyľaduje výnimočnú starostlivos» a pozornos». Prosíme, ochraňujte ho aj Vy.
 

Őrség Tájvédelmi Körzet

Adresa: 9983 Alsószölnök,
Link: www.alsoszolnok.hu


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner