12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Albertirsa
www.albertirsa.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: FAZEKAS LÁSZLÓ E-mail: info@albertirsa.hu
 Telefon: +36 53 570 050 Fax: +36 53 370 175
Liečebné kúpele

 Liečebné kúpele
Zvláą» pozorne sledovaná oblas» jedinečných vodných a minerálnych daností Maďarsko. Nádherné prostredie, komfort, dokonalá hygiena, zotavujúce a osvieľujúce kúry, terapie pre vąetky vekové kategórie.
 

Albertirsa Gyógy és Strandfürdő

Telefón: +36-53 370 483
Adresa: 2730 Albertirsa, Dolina út 2.
Link: www.albertirsa.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner