12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Karcag
www.karcag.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Szepesi Tibor E-mail: phkarcag@ph.karcag.hu
 Telefon: 0036-59 500-610 Fax: 0036-59 311-998
Liečebné kúpele

 Liečebné kúpele
Zvláą» pozorne sledovaná oblas» jedinečných vodných a minerálnych daností Maďarsko. Nádherné prostredie, komfort, dokonalá hygiena, zotavujúce a osvieľujúce kúry, terapie pre vąetky vekové kategórie.
 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő - Karcag

Telefón: +3659 312-353; +3630 228-0880
Adresa: 5300 Karcag, Fürdő út 3.
Link: www.akacligetfurdo.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner