12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Berekfürdő
www.berekfurdo.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Molnár János E-mail: jegyzo@berekfurdo.hu
 Telefon: +36-59-519-002 Fax: +36-59-319-304
Stála výstava

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

A szovjet repülőtér titkai című állandó kiállítás

Telefón: +36-59 519-059
Kapcsolattartó személy: Vándor Károly
Adresa: 5903 Berekfürdő, Berek tér
Link: www.soviet-airforce.com

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner