12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Csurgó
www.csurgo.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Füstös János E-mail: csurgo@som-onkorm.hu
 Telefon: +36-82-471--036 Fax: +36-82-471-095
Múzeum

 Múzeum
 

A gimnázium gyűjteményei, Csurgó

Telefón: +36-82/471-108
Adresa: Csurgó, Széchenyi tér 9.
Link: www.csurgo.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner