12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Budapest XI.
www.ujbuda.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: DR. László Imre E-mail: web@ujbuda.hu
 Telefon: 0036 1 372-4500 Fax: 0036 1 466-5287
Kostol

 Kostol
 

A ciszterciek Szent Imre-plébániatemploma

Adresa: 1114 Budapest, Himfy u. 9.
Link: www.szentimre.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner