12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Nagyvázsony
www.nagyvazsony.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Fábry Szabolcs János E-mail: info@nagyvazsony.hu
 Telefon: +36-88-264-011 Fax: +36-88-515-212
Stála výstava

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

A Vár álladó kiállításai - Nagyvázsony

Telefón: +36-88-264-786
Fax: +36-88/515-212
Adresa: Nagyvázsony, Kinizsi-vár
Link: www.kinizsivar.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner