12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Bükkszék
www.bukkszek.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Sági Ferenc E-mail: bukkszek@bukkszek.hu
 Telefon: +36-36 361-013 Fax: +36-36 361-013
Individuálna zriedavos»

 Individuálna zriedavos»
 

A Salvus gyógyvíz Bükkszék

Telefón: +36-30 500-3437
Adresa: 3335 Bükkszék, Fürdő út 10.
Link: www.bukkszekfurdo.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner