12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Celldömölk
www.celldomolk.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: FEHÉR LÁSZLÓ E-mail: phcell.polgarm@cellkabel.hu
 Telefon: +36-95-525-810 Fax: +36-95-420-304
Stála výstava

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

A Ság hegy természeti világa - Celldömölk

Telefón: +36-20-46-24-007
Adresa: 9500 Celldömölk, Ság hegy
Link: www.celldomolk.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner