12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Ábrahámhegy
www.abrahamhegy.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: VELLA FERENC ZSOLT E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu
 Telefon: +36-87-471-506 Fax: +36-87-571-110
Stála výstava

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

A Kulturális Centrum kiállításai - Ábrahámhegy

Telefón: +36-87-472-022
Adresa: Ábrahámhegy, Badacsonyi út 12.
Link: www.abrahamhegy.hu/kulturalis-centrum_hu.php

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner