12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Nagyharsány
nagyharsany.5mp.eu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Beregszászi József E-mail: nagyharsany.korjegyzoseg@t-online.hu
 Telefon: +36-72-568-000 Fax: +36-72-568-000
Zábava, festival

 Zábava, festival
Účastníkov okúzli nezabudnuteµná nálada a veµkolepý sprievod. Návątevníkov jedinečným spôsobom strhne farebný, veselý a rytmický vír účastníkov.
 

11. Ördögkatlan Fesztivál 2018 - Nagyharsány

Telefón: +36-72/522-834
Kapcsolattartó személy: Kiss Mónika
Adresa: Palkonya, Nagyharsány, Kisharsány, Beremend
Link: www.ordogkatlan.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner