12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Szentes
www.szentes.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Szabó Zoltán Ferenc E-mail: szirbik@szentes.hu
 Telefon: 0036-63 510-300 Fax: 0036-63 313-836
Kino

 Kino
 

Őze Lajos Filmszínház Szentes

Telefón: +36-63 312-140
Adresa: 6600 Szentes, Nagy Ferenc u. 3.
Link: www.szentesinfo.hu/mozaik/mozi.htm

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner