12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Alsószölnök
www.alsoszolnok.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: MONEK ZSOLT E-mail: info@alsoszolnokkorjegyzoseg.t-online.hu
 Telefon: +36-94-534-008 Fax: +36-91-534-006
Národný park

 Národný park
Ojedinelá prírodná scenéria a fauna, čas» svetového dedičstva. Zvláą» chránený skvost Maďarsko vyľaduje výnimočnú starostlivos» a pozornos». Prosíme, ochraňujte ho aj Vy.
 

Őrség Tájvédelmi Körzet

Adresa: 9983 Alsószölnök,
Link: www.alsoszolnok.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner