12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Öttömös
www.ottomos.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: dr. Dobó István E-mail: ottomos@t-online.hu
 Telefon: +36-62-289-544 Fax: +36-62-289-544
Kostol,    Vodopád,    ©peciálne ponuky v Maďarsku

 Kostol
 

Római katolikus templom - Öttömös

Adresa: Öttömös
Link: www.ottomos.hu

 Vodopád
Zvláą» pozoruhodná oblas» jedinečných vodných daností Maďarsko. Z prírodných prameňov napájaná ojedinelos». Park osadený lavičkami prináąa úplný relax, ponúka Vám krásne prostredie pre oddych myąlienok a pre znovu naplnenie energiou.
 

Öttömösi Erdőspuszta Tájház és Erdei Iskola

Adresa: Öttömös, Erdőspuszta
Link: www.ottomos.hu
Telefón: +36-62 289-611;+3620 571-1215
Kapcsolattartó személy: Molnár Ibolya


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner