12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Ömböly
www,omboly.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 
 Starosta: TREFÁN GÁBOR E-mail: omboly.hivatal@freemail.hu
 Telefon: +36-42 389-156 Fax: +36-42 389-255
Kostol,    Pamätník

 Kostol
 

Római katolikus templom - Ömböly

Telefón: +36-52 203-689
Adresa: 4373 Ömböly, Rákóczi u 12Görög katolikus templom. - Ömböly

Telefón: +36- 42-389-291
Adresa: 4373 Ömböly, Kossuth Lajos u.

 
 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Régi uradalmi major épületei

Adresa: 4373 Ömböly,

 

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner