12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Kötegyán
www.kotegyan.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Dr. Hajdú-Szücs Mária Kornélia E-mail: kotegyan@mail.globonet.hu
 Telefon: +36-66 375-422 Fax: +36-66 375-422
Korzo, vzhµad mesta

 Korzo, vzhµad mesta
 

Öko-tó, Öko-park Kötegyán

Telefón: +36-66/278-156
Adresa: 5725 Kötegyán, Kossuth u. vége
Link: www.kotegyan.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner