12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Öcs
www.ocs.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Mészáros Tamás E-mail: ocs@vazsonykom.hu
 Telefon: +36-88 263-001 Fax: +36-88 263-001
Kostol,    Lesná túra,    Pamätník,    Park, botanická záhrada,    programov a akcií,    Rybník,    Stála výstava,    Vyzdvihnuté podnikania

 Vyzdvihnuté podnikania
 

Faluház - Időszaki Kiállítóhely

Telefón: +36-88-2633-001
Fax: +36-88-2633-001
Adresa: 8292 Öcs, Béke u. 35.
Link: www.ocs.hu

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Falugyűjtemény - Öcs

Telefón: +36-88-263-001
Fax: +36-88-263-001
Adresa: 8292 Öcs, Tűzoltó szertár épülete
Link: www.ocs.hu

 
 Kostol
 

Római katolikus templom - Öcs

Telefón: +36-88 - 235-019
Adresa: 8292 Őcs, Kossuth u. 3.
Kapcsolattartó személy: Simon JánosReformátus templom - Öcs

Telefón: +36-88-243-569
Adresa: 8292 Őcs, Béke u. 20.
Kapcsolattartó személy: Padragkuti Református Lelkészi Hivatal
Link: www.ocs.huEvangélikus templom - Öcs

Telefón: +36-88-311-340
Adresa: 8292 Őcs, Szabadság u. 41.
Kapcsolattartó személy: Vajda István

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Hősök emlékműve - Öcs

Adresa: 8292 Őcs,

 
 Park, botanická záhrada
Vďaka stovkám/tisíckam významných rastlín, zriedkavých stromov, kvetov a záhradných kompozícií sa stane Váą výlet nádherným.
 

Millenniumi Emlékpark - Őcs

Adresa: 8292 Őcs,Felső út
Link: www.ocs.hu

 
 Rybník
Vynikajúce prírodné prostredie, nekonečne pokojné okolie a v rybách bohaté vodné plochy očakávajú milovníkov rybolovu.
 

Nagy-tó - Öcs

Adresa: 8292 Őcs,

 

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner