12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Ópusztaszer
www.opusztaszer.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: MAKRA JÓZSEF E-mail:
 Telefon: 0036-62-275-011; 62-575-132 Fax: 0036-62-575-130; 575-131
Chránená ojedinelos»,    informácie cestovného ruchu,    Karneval, paráda,    Múzeum,    Národný park,    Národopisná zbierka,    Pamätník,    programov a akcií,    Stála výstava,    Vidiecky turizmus,    Známa reątaurácia,    ©peciálne ponuky v Maďarsku

 informácie cestovného ruchu
 

Tourinform - Ópusztaszer

Telefón: +36-62-275-133/121
Fax: +36-62-275-007
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Adresa: 6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.
Link: www.opusztaszer.hu

 Karneval, paráda
Účastníkov okúzli nezabudnuteµná nálada a veµkolepý sprievod. Návątevníkov jedinečným spôsobom strhne farebný, veselý a rytmický vír účastníkov.
 

Vince-napi fesztivál

Telefón: +36-62- 275-133
Fax: +36-62-275-007
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Adresa: Ópusztaszer, Nemzeti Történeti Emlékpark
Link: www.opusztaszer.hu

 Národopisná zbierka
Prezentácia národopisných hodnôt, na odovzdávanie odkazov minulosti a tradícií sa tu kladie neobyčajný dôraz. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Naąa zbierka srdečne očakáva záujemcov a národopiscov.
 

Gator ház - Ópusztaszer

Adresa: ÓpusztaszerSzatócs bolt - Ópusztaszer
Mezőgazdasági gyűjtemény - Ópusztaszer

Adresa: ÓpusztaszerTanyai iskola - Ópusztaszer

Adresa: Ópusztaszer, Nemzeti Történeti Emlékpark

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

A magyarok bejövetele (Feszty-körkép)

Adresa: 6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.
Telefón: +36-62-275-133
Fax: +36-62-275-007
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Link: www.opusztaszer.hu

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Árpád-emlékmű - Ópusztaszer

Adresa: ÓpusztaszerSzélmalom - Ópusztaszer

Adresa: ÓpusztaszerMagyar királyok panoptikuma - Ópusztaszer

Adresa: ÓpusztaszerSzermonostori újraöntött harang - Ópusztaszer

Adresa: ÓpusztaszerMonostor romkert Ópusztaszer

Adresa: Ópusztaszer
Link: www.opusztaszer.hu

 Múzeum
 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Ópusztaszer

Adresa: ÓpusztaszerSkanzen - Ópusztaszer

Adresa: ÓpusztaszerSzabadtéri Néprajzi Múzeum - Ópusztaszer

Adresa: Ópusztaszer, Szoborkert 68.Vízügyi emlékhely - Ópusztaszer

Adresa: ÓpusztaszerMagyarok háza; Erdő és ember c. kiállítás

Adresa: Ópusztaszer, Nemzeti Történeti EmlékparkPostamúzeum, Ópusztaszer

Adresa: 6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.
Telefón: +36 62 275 133
Kapcsolattartó személy: Kisfaludi Júlia múzeumigazgató
Link: www.postamuzeum.hu

 Národný park
Ojedinelá prírodná scenéria a fauna, čas» svetového dedičstva. Zvláą» chránený skvost Maďarsko vyľaduje výnimočnú starostlivos» a pozornos». Prosíme, ochraňujte ho aj Vy.
 

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Adresa: 6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.
Telefón: +36-62/275-133
Link: www.opusztaszer.hu
Fax: +36-62/275-007
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro

 programov a akcií
 

Gergely járás

Adresa: Ópusztaszer, Nemzeti Történeti Emlékpark
Telefón: +36-62-275-133
Link: www.opusztaszer.hu
Fax: +36-62-275-007
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner