12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Ófalu
www.ofalu.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Bechli Erzsébet E-mail: ofalu@t-online.hu
 Telefon: +36-72-463-030 Fax:  
Individuálna zriedavos»,    Kostol,    Maďarský pochú»ky krok za krokom,    Múzeum,    Ochutnávka vín,    Pamätník,    Stála výstava,    Vidiecky turizmus,    Voµné rekreačné pozemky,    Voµné stavebné pozemky,    Známa osobnos»

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Német Nemzetiségi Tájház - Ófalu

Telefón: 0036-72-463-030
Kapcsolattartó személy: Csibi Istvánné
Adresa: 7696 Ófalu, Kossuth L. utca 38.

 Kostol
 

Katolikus templom - Ófalu

Telefón: +36-72-463-173
Adresa: 7695 Ófalu, Rákóczi u. 1
Link: www-ofalu.hu

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Közösségi ház - Ófalu

Adresa: Ófalu
Link: www.ofalu.huI.-II. Világháborús emlékmű - Ófalu

Adresa: Ófalu


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner