12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Ásotthalom
www.asotthalom.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Toroczkai László E-mail: polghiv@asotthalom.hu
 Telefon: +36-62-591-560 Fax: +36-62-591-581
Plaváreň, kúpalisko

 Plaváreň, kúpalisko
Zvláą» pozorne sledovaná oblas» jedinečných vodných a minerálnych daností Slovenska. Z prameňov napĺňané jedinečné bazény, s úplnou hygienou a s komfortom, očakávajú milovníkov ąportu a milovníkov uľívania v krásnom prostredí. Občerstvite sa u nás!
 

Ásotthalmi Fürdő

Telefón: +36 62 291 552
Adresa: 6783 Ásotthalom, Honvéd u. 2.
Link: www.asotthalom.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner