12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Ács
www.acs-varos.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Dr. Szentirmai István E-mail: titkarsag@acsvaros.hu
 Telefon: +36-34 385-121 Fax: +
Kostol

 Kostol
 

Ács város katolikus temploma

Telefón: +36-34 385-635
Adresa: 2941 Ács, Gyár utca 21.
Link: www.acs-varos.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner